VERANDERINGEN VOOR ONDERNEMERS IN 2012In het nieuwe jaar komen er altijd weer veranderingen door. Een aantal hebben wellicht betrekking op jouw zaken, maar anderen ook niet. Lees hieronder de meest belangrijke veranderingen die in 2013 ingaan. Op de website van de Belastingdienst kun je meer informatie op doen over specifieke veranderingen.

Belasting van personenautoís en motorrijwielen (bpm)
Voor nieuwe personenautoís wordt alleen nog bpm berekend over de CO2-uitstoot. Meer over deze wijzigingen leest u vanaf 1 december op Belastingdienst.nl, bij 'Belasting personenautoís en motorrijwielen'.

Woon- werkverkeer (forensentaks)
Het plan om de aftrek voor woon- werkverkeer af te schaffen, en de vergoeding hiervoor te belasten, gaat niet door.

Levensloopregeling en vitaliteitssparen
Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd.

Digitaal aanleveren financiŽle gegevens
Met SBR (Standard Business Reporting) levert u op een standaardmanier financiŽle gegevens aan bij de Rijksoverheid. Meer hierover leest u in het themadossier SBR.

Invoering verhuurderheffing
Bent u eigenaar van meer dan 10 woningen en verhuurt u die woningen? Dan krijgt u te maken met een verhuurderheffing. De eerste aangifte moet u doen voor 1 oktober 2013 Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
In de loop van 2013 komt er een programma waarmee u online een VAR kunt aanvragen. Vanaf 1 januari 2014 wordt de VAR niet meer automatisch verstrekt.

Assurantiebelasting
Vanaf 1 januari 2013 is het tarief van de assurantiebelasting 21%. Dit was 9,7%.

Accijns en verbruiksbelastingen
Het lage accijnstarief voor rode diesel verdwijnt per 1 januari 2013. Voor scheepvaart die geen pleziervaart is, blijft de vrijstelling van accijns bestaan. De accijns op alcohol en tabak wordt verhoogd, en de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt.

Verpakkingenbelasting verdwijnt
De verpakkingenbelasting voor producenten en importeurs verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De heffing van deze bijdrage verloopt via het Afvalfonds Verpakkingen. Meer hierover leest u op afvalfondsverpakkingen.nl.

Heffingsrente wordt belastingrente
Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente gewijzigd in belastingrente. Deze rente wordt vanaf 2013 berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari. Bijvoorbeeld over het belastingjaar 2012 rekenen wij rente vanaf 1 juli 2013.Bron: www.belastingdienst.nl